News article image

Hvem er du?
Jeg er fra Costa Rica og bor i Oslo hvor jeg jobber med ungdom på et bibliotek. Jeg har stadig ulike prosjekter innen med kunst og scenografi. Jeg er nysgjerrig på det meste og det er viktig for meg å finne ulike måter å kunne uttrykke kreativitet på.

Hvilke uttrykk er det du jobber med?
Jeg er utdannet fra Kunsthøgskolen og Filmskolen, og er først og fremst opptatt av å fortelle noe. Det jeg ønsker å formidle bestemmer om jeg jobber med foto, film, tekst eller skulpturer. Jeg er fascinert av botanikk, og har bl. a. jobbet med blomster, ballastplanter, sandsekker, råolje, frø og trekkfugler.

Hva har du å lære bort til Trafos medlemmer?
Jeg ønsker å formidle at det er viktig å våge å by på seg selv og vise hvem man er. Ved å legge fram sine arbeider på Trafo øver man seg på å være sårbar ved å få tilbakemelding på det man har jobbet med. Kreativt arbeid består av prosesser og andres tilbakemeldinger er viktige og verdifulle innspill på veien.

Hvilke forventninger har du til oppholdet ditt som gjestementor?
Jeg gleder meg til å blir kjent med og utfordre andre på Trafo. Jeg ser for meg at jeg kommer til å bli overrasket og nysgjerrig, og jeg er sikker på at jeg kommer til å lære mye i denne måneden.

Forfattet av: Inger Margrethe Stoveland

Opprettet: 28. februar 2017 15:09

Sist oppdatert: 1. mars 2017 10:35

Kommentarer