Komponist, lydkunstner og musiker.
Stor lengsel til naturen, melankoli, og skapskonseptualisme danner rammen for gjentakende musikalske/kunsteriske forsøk på å forholde meg til en verden jeg aldri kommer til å helt forstå.

Aktivitet

Bidrag