News article image

«Trafo fungerer som et springbrett», sier avtroppende GjesteMentor Christian Tunge, og oppfordrer flere til å tørre å vise kunsten sin, få tilbakemelding og se andre og ukjente uttrykk og sjangere, på Trafo.

Først og fremst takk til Trafo. For 10 år siden var jeg selv med på flere prosjekter som fikk støtte og veiledning, og det har nå vært fint å kunne stå på den andre siden av bordet. På mange måter fungerer Trafo som et springbrett der man lærer å planlegge, strukturere og snakke om sitt eget arbeid.

Arena har et enormt potensial som jeg tror enda flere kan ha glede av. Å bli vant til og tørre å vise kunsten sin, se andre og ukjente uttrykk og sjangere, og i tillegg få tilbakemeldinger fra mennesker som har et annet perspektiv enn deg selv, er viktig og lærerikt. Derfor oppfordrer jeg alle til å fortelle andre om Arena.

Det har også vært viktig og lærerikt for meg å henge i Arena i en måned. Det var en fin start på året og bli kjent med så mange nye kunstnerskap. Det har vært fint å se forskjellene i bruken av Arena. Noen vil bare legge ut en tekst eller et dikt for og selv lette på noen tanker eller følelser, og er ikke interessert i hva jeg mener, mens andre kanskje har få venner som jobber med kunst og er svært spente på kritikk og tilbakemeldinger.

Jeg jobber selv med fotografi og bokproduksjon og har særlig blitt inspirert av andre uttrykk og sjangere i Arena; Hans Jørgen Moldungs videoer, Mari Eriksens installasjoner, Nora Savosnicks fotogrammer og fotografier, Paula Ullalands dobbeleksponeringer, David Kløve Kjernlies illustrasjoner og Lilly Leana Johansens malerier.

Forfattet av: Idunn Sem

Opprettet: 31. januar 2018 17:47

Sist oppdatert: 31. januar 2018 19:24

Kommentarer