News article image

«Få flere kreative individer som du møter med på banen, vær imøtekommende og inkluderende,» oppfordrer avtroppende GjesteMentor Ilavenil Jayapalan, og råder flere til å dele ideene sine; «(…) det er når du først deler dem du virkelig kan finne ut av med hvem og hvordan disse ideene kan bygges videre på.»

Det har vært spennende å se meg rundt og å få snakket med noen av dere, og jeg takker for muligheten! Jeg har prøvd, så godt jeg kan, å spre lenker til andre kunstnere slik at man kan starte en digital trail of discoveries - hvilket er en aktivitet vi alle begir oss ut på her i det store www.

Internettet har påvirket oss utrolig mye og det var først når jeg leste et intervju av Tommy Genesis jeg virkelig fikk det ordlagt at vi til ei viss grad har blitt, og fortsetter å bli, oppdratt av internettet.

( ? Vi er allerede litttttt cyborgs av den grunn. ¿ )

Så jeg tenker at brukere av TRAFO vil tjene veldig mye på å snakke med hverandre. Noen ganger kan det være så lett som å lenke til noe verket fikk deg til å tenke på - eller skrive det første som dukket opp i tankene - uavhengig om det er ei statement eller spørsmål! Det er ofte det vi, jo eldre vi blir, anser som “banalt”, som virkelig engasjerer! Virkelig virkelig.

Lek dere rundt - fargelegg TRAFO med deres personlig energi!

Dere kommer til å bli kjent med mange mennesker gjennom utdanningsinstitusjoner og gjennom bekjente. Her vil dere uunngåelig møte på andre mennesker med kreativ energi. De kan enten være nokså selvsikre eller usikre på sin egen kreativitet, men vis dem TRAFO, snakk om alle workshoppene og om alle de utrolige midlene dere kan søke (som innbyggere av Norge - virkeligheten er at alle disse tilbudene er et utrolig stort privilegium - Bruk det!) og snakk om ideer!

_Ideer blir oftest best når du deler dem, og det er når du først deler dem du virkelig kan finne ut av med hvem og hvordan disse ideene kan bygges videre på. _

Å samarbeide, og å bygge opp tverrfaglige kollektiver, er oppfordret på flere plan. Ofte er det veldig gøy å utfordre egoet og heller gå samlet inn i noe med mennesker du er på bølgelengde med og stoler på. Søk penger og eksperimentér! Du vil lære noe av det uansett. Alt vil bli lærdom, alt vil berike ditt kunstnerskap. (Og du kan alltids jobbe alene ved siden av!)

Videre vil jeg oppfordre dere til å reflektere litt sammen og alene om distribusjon av verk. Hvem ser det, og hvem ser det ikke? Hvordan og hvorfor? Hvem trekkes frem, og hvorfor? Og av hvem? Hvordan skape og bruke fysiske og digitale arenaer for distribusjon av kreativitet i ditt nabolag, din by, ditt land? Hvordan skape egne plattformer?

Og hvis du føler for at du vil satse aktivt på en karriere innen det kreative vil du også uunngåelig måtte snakke penger. _Dette kan være veldig givende eller veldig ubehagelig - alt i forhold til hvem du har med å gjøre. (I utgangspunktet antok jeg at jeg automatisk ville få rettferdig betalt i forhold til mine kreative egenskaper og utmerkede arbeidsmoral - men he he he he he - nei.) Da er det virkelig viktig at du har erfarne å rådføre deg hos - dette kan du da få via TRAFO.

Så avslutter jeg med å si at vi kan hente masse lærdom fra internett - det finnes tutorials på alt fra hvordan male en realistisk sky til å skape en storm i 3D. Det er masse som institusjonell utdanning ikke kan gi deg som er online, og masse som finnes i institusjonell utdanning som ikke er å finne online! Videre oppfordrer jeg på det sterkeste å reflektere rundt kreativitet og dets forhold til samfunn, og om å spre ordet om ordningene vi har! Få flere kreative individer som du møter med på banen, vær imøtekommende og inkluderende. Det er sammen vi bygger kultur! Vi trenger, i vårt langstrakte, men nokså tilsideliggende land et større mangfold av kreative uttrykk. Bare da kan vi virkelig utforske kreativ evolusjon som er i takt med tidens realitet.

Forfattet av: Idunn Sem

Opprettet: 2. april 2018 15:22

Sist oppdatert: 2. april 2018 15:38

Kommentarer