News article image

Trafo holder øye med det som skjer i kulturlivet.

Denne uken: Filmskapere jubler over ny opphavsrettslov, politisk poesi styrket etter 22. juli, Ultima-festivalen portretterer rommene vi bor i

Filmskapere jubler over ny opphavsrettslov i EU
Denne uken vedtok EU-parlamentet lovendringen som skal sikre at filmskapere og andre rettighetshavere kan få bedre betalt gjennom det nye opphavsrettsdirektivet, skriver Rushprint.

Det var 438 av parlamentets medlemmer som stemte for, mens 226 stemte imot og 39 avsto fra å stemme. Det skjedde etter en intens lobbyvirksomhet fra både tilhengere og motstandere. Mens nesten 21.000 europeiske kunstnere signerte oppropet til EU-parlamentarikerne, satte store globale digitale aktører som YouTube, Spotify og Facebook sin markedskraft bak et gigantisk lobbyframstøt.(…)

Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk filmforbund, er strålende fornøyd med beslutningen.

– En lang kamp er kronet med seier. Nå kan vi endelig slippe jubelen løs. EU-parlamentet har vedtatt et direktiv som gir kunstnerne ufravikelig rett til vederlag, rett til å reforhandle sine opphavsrettsavtaler dersom utnyttelsen av verket viser seg å være større enn det partene antok ved avtaletidspunktet.

Les mer hos Rushprint. Foto av Sverre Pedersen i Norsk filmforbund: Mimsy Møller

«Mot hatet kjemper vi med ord»
Dagens politiske poesi bygger på en stolt tradisjon med arbeiderlyrikk, og har fått et oppsving etter 22. juli, sier antologiredaktør Anne Marit Godal, som i Dagsavisen tar til orde for mer politisk poesi i Dagsnytt Atten.

Ingen bombesmell skal få oss til å glemme
ingen trusler kan oss skremme
vi skal stå på vakt.
Mot hatet kjemper vi med ord
og den kampen skal vi seire
så en dag vi kan feire
at hakekorset igjen har falt til jord

Diktet overfor kan minne om ordene i talen Jens Stoltenberg kom med på den første pressekonferansen like etter at det smalt 22. juli, utarbeidet sammen med sin taleskriver, den nå avdøde Hans Kristian Amundsen:

«Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal få skyte oss til taushet. Ingen skal noensinne få skremme oss fra å være Norge.

(…) Svaret på vold er enda mer demokrati. Enda mer humanitet, men aldri naivitet».

– Budskapet Jens hadde om kvelden den 22. juli da han snakka på den pressekonferansen, minner om ett av diktene i boka vår, «Slå en ring om vår røde fane», sier Anne Marie Godal, som sammen med Leif Høghaug har redigert en samling med 100 norske dikt om «fellesskap og kamp», alle fra arbeiderlyrikkens lange historie, ført helt fram til 2018.

Les mer hos Dagsavisen. Foto: Mimsy Møller

Lyden av leiligheter
Under årets Ultima portretterer Lemur og Ellen Røed rommene vi bor i, skriver Ballade.

Dette prosjektet er spennende for oss, fordi det setter vårt språk og vår måte å tenke på i en ny kontekst. Og det har gitt oss muligheten til å snakke om hvordan man opplever rom på en mer nyansert måte enn vi kanskje trodde, sier fløytist Bjørnar Habbestad i Lemur.

Kvartetten er ensemble-in-residence ved Nasjonalmuseet – Arkitektur i år. Under årets Ultima-festival munner deres prosjekt der, som har fått navnet Samtaler om rom, ut i Leilighetsportretter – et samarbeid med billedkunstneren Ellen Røed.

– Vi går fra å jobbe med et gjennomarbeidet konsertrom, som vi gjorde med Polytop i vår, til å bevege oss inn i leiligheter for å se nærmere på hvilke rammer og begrensninger som ligger her, sier Habbestad.

På mange måter er Leilighetsportretter også en naturlig forlengelse av en mangeårig utforskning av improvisasjon i ulike rom.

– Vi har lenge interessert oss for hvordan improvisasjonen tilpasser seg estetikken og arkitekturen i rommet, sier cellist Lene Grenager.

Les mer hos Ballade. Foto: Fra leiligheten portrettert i forestillingen “Leilighetsportretter”

Forfattet av: Roy Søbstad

Opprettet: 14. september 2018 12:38

Sist oppdatert: 21. september 2018 12:51

Kommentarer