GjesteMentor i mars er Irina Haugane

Publisert 5. mars 2020

Sist oppdatert 1. april 2020

News article image

Irina Haugane ser frem mot å dykke dypt inn i kunsten sammen med kusntnerne på trafo.no som gjestementor i mars

Hvem er du?

Mitt navn er Irina og jeg er 36 år. Jeg har bopel med familien min i en bygård fra 1903 i Oslo, men er glad i å flytte på meg og reise. Låner for tiden et studio ved Østmarka i Oslo der jeg kan skrive, lese og tenke i ro og mak. Har bakgrunn i formidling av samtidskunst og urfolks kulturarv. Driver for tiden et tennis-tilbud for ungdom som bor på Refstad Transittmottak, som jeg opplever mer meningsfylt enn det meste jeg har gjort før.

Hvilke uttrykk er det du jobber med?

For tiden er jeg opptatt av minne, knyttet til sted, og prøver å finne en måte å uttrykke det på med ord. Jeg har brukt tekst, lyd, lys, animasjon, installasjon, video, foto, maleri, tegning, grafikk, performance som uttrykksmåte tidligere. Jeg liker kontinuerlig å prøve noe nytt, som tilbyr noe jeg ikke vet hva er enda. 

Hva har du å lære bort til Trafos medlemmer?

Jeg vil kunne komme med konkrete tips eller referanser som kan bidra til videre eksperimentering. Spørsmål jeg stiller vil være for at medlemmet skal reflektere/starte en tankeprosess over det som det blir spurt om, mer enn at jeg skal ha et svar. Det første jeg kan si allerede nå er at ingen innlegg er feil eller “bedre” enn andre, så lenger du ønsker å dele, så er jeg med! 

Hvilke forventninger har du til oppholdet ditt som gjestementor?
Jeg forventer at det blir gøy og interessant. At det gjerne har vært lav terskel for å legge ut noe, f.eks at noen er modig nok til å legge ut ting som er under arbeid. Kanskje jeg kan bli litt sjokka også. Det er spennende om det er et bredt spektrum i hva som uttrykkes.