Trafo-stipend og koronasituasjonen

Publisert 17. mars 2020

Sist oppdatert 18. mars 2020

News article image

På grunn av koronasituasjonen er det vedtatt et midlertidig forbud mot kulturarrangementer i Norge. Hva betyr dette for deg som har fått stipend fra Trafo?

Mange som har mottatt prosjektstipend fra Trafo.no vil nå oppleve at prosjektene ikke kan gjennomføres som planlagt. Det har vi på Trafo.no forståelse for.

Trafo innvilger utsettelse pga. koronaviruset
Trafo vil vise stor fleksibilitet for eventuelle små og store endringer. Trafo vil også innvilge utsettelser for de som trenger det. Hvis du trenger utsettelse på prosjektet ditt kan du kontakte oss i kommentarfeltet inne på søknaden din. Kom gjerne med et forslag til ny dato for sluttrapport.

Avlysninger pga. koronaviruset
Noen prosjekt kan ikke utsettes, og må derfor avlyses på grunn av koronasituasjonen. Trafo kommer ikke til å kreve tilbake penger som er brukt på planlegging av arrangement som nå blir avlyst som følge av forbudet fra myndighetene. Alle utgifter som du har hatt i prosjektet vil bli dekket, til tross for at prosjektet ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av prosjektet, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres på samme måte som normalt.

Ta kontakt med oss i kommentarfeltet inn på din søknad hvis du har spørsmål om dette.

Alle som må avlyse prosjekt pga. koronasituasjonen må levere sluttrapport som normalt, hvor de informerer om avlysningen.

Søknadsbehandling går som normalt
Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd vil for øvrig gå som normalt på Trafo.no. Neste søknadsfrist er 1. april 2020.

Bannerfoto: CDC on Unsplash