Gjestementor Pearla Pigao takker for seg

Publisert 31. mars 2021

Sist oppdatert 31. mars 2021

News article image

Pearla Pigao oppsummerer sitt opphold på Trafo med en oppfordring om å dele arbeider i prosess og bruke Trafo for alt det er verdt.

En ny måned skal i gang og mitt mentoropphold i mars går mot slutten. Takk for at dere har delt et bredt spekter av følelser, tanker og utrykk. Jeg har blitt rørt, engasjert og utfordret av arbeidene deres.

Det har vært inspirerende å se mengden arbeider som har blitt lagt ut på Trafo. Det vitner om en enorm skaperglede, og sier noe om hvor viktig Trafo er som et møtested for eksperimentering og utforsking, et sted for å stille spørsmål og få råd. Jeg oppfordrer dere til å bruke dette fantastiske stedet for alt det er verdt. Still spørsmål til mentor, vis arbeider i prosess, spør etter tips og andre måter å gjøre ting på. Hver eneste nye mentor sitter på spesialisert kunnskap og kompetanse som du har en hel måned til å benytte deg av.

I flere av mine kommentarer har jeg sagt at jeg gleder meg til å følge med videre i kunstnerskapene deres. Dette mener jeg virkelig, og som mange tidligere mentorer har nevnt, vil jeg også anbefale dere å følge med på og støtte opp om hverandres kunstnerskap. Det er viktig å kunne reflektere over eget og andres kunstneriske arbeid, slik at du kan plassere deg selv i forhold til samtidens tendenser. Ved å engasjere deg og kommentere på andres arbeider kan du øve deg på å utvikle et mer nøyaktig språk rundt det du vil formidle.

Denne måneden har vært en god øvelse for meg. Jeg har selvsagt ikke like god kompetanse i alle felt, og har til tider måtte grave dypt for å si noe jeg tenker kan være meningsfullt eller nyttig. Jeg har prøvd å se det unike i hvert prosjekt og oppmuntre til videre utvikling. Jeg har også forsøkt å komme med referanser jeg håper kan være interessante og inspirerende, sammen med noen personlige betraktinger, meninger og spørsmål. Til slutt er det du som må ta med deg det som er av interesse og kjennes nyttig for deg. Jeg håper jeg har gitt noen av dere noen nye tanker og vinklinger å jobbe videre med.

Til slutt vil jeg bare oppfordre dere til å få i gang samarbeid og samtaler, jeg lover at det vil gi dere veldig mye tilbake.

Beste hilsen,

Pearla Pigao