100 000,- fordelt på 20 prosjekter

109 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. april kom det inn 52 søknader om til sammen 439 500,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 000,- er f…

113 000,- fordelt på 21 prosjekter

82 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. februar kom det inn 70 søknader om til sammen 610 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 113 000,- er…

100 500,- fordelt på 24 prosjekter

240 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. desember kom det inn 46 søknader om til sammen 365 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 500,- e…

127 500,- fordelt på 24 prosjekter

289 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. oktober kom det inn 56 søknader om til sammen 496 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 127 500,- er…

94 000,- fordelt på 18 prosjekter

366 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. august kom det inn 36 søknader om til sammen 322 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 94 000,- er f…

95 000,- fordelt på 16 prosjekter

424 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. juni kom det inn 38 søknader om til sammen 313 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 95 000,- er for…

100 000,- fordelt på 18 prosjekter

495 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. april kom det inn 59 søknader om til sammen 512 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 000,- er f…

112 500,- fordelt på 22 prosjekter

545 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. februar kom det inn 81 søknader om til sammen 704 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 112 500,- er…

116 600,- fordelt på 20 prosjekter

605 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. desember kom det inn 55 søknader om til sammen 499 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 116 600,- e…

104 500,- fordelt på 19 prosjekter

663 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. oktober kom det inn 45 søknader om til sammen 390 000,-kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 104 500,- er …