97 500,- fordelt på 15 prosjekter

672 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. august kom det inn 31 søknader om til sammen 275 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 97 500,- er f…

100 000,- fordelt på 18 prosjekter

734 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. juni kom det inn 60 søknader om til sammen 500 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 000,- er fo…

101 000,- fordelt på 17 prosjekter

796 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. april kom det inn 66 søknader om til sammen 531 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 101 000,- er f…

106 000,- fordelt på 19 prosjekter

851 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. februar kom det inn 71 søknader om til sammen 605 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 106 000,- er…

112 000,- fordelt på 21 prosjekter

896 days ago, Prosjektstipend (1 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. desember kom det inn 64 søknader om til sammen 557 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 112 000,- e…

110 000,- fordelt på 19 prosjekter

969 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. oktober kom det inn 69 søknader om til sammen 570 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 111 000,- er…

98 000,- fordelt på 17 prosjekter

1037 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. august kom det inn 31 søknader om til sammen 256 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 98 000,- er f…

100 000,- fordelt på 18 prosjekter

1101 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. juni kom det inn 51 søknader om til sammen 449 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 000,- er fo…

107 500,- fordelt på 21 prosjekter

1161 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. april kom det inn 63 søknader om til sammen 537 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 107 500,- er f…

100 000,- fordelt på 15 prosjekter

1199 days ago, Prosjektstipend (0 kommentarer)
Til søknadsfristen 1. februar kom det inn 41 søknader om til sammen 373 000,- kroner. Disse har nå blitt vurdert, og 100 000,- er…