Jeg bruker mye av tiden min på å tegne og lage tegneserier.