Avgangsstudent ved bachelor-studiet i samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Balletthøgskolen.

uteksamineres 15.06.2016.