Eg er ei 18 år gammal jente frå Dale som er ei lita bygd i Sunnfjord. For tida går eg siste år på vidaregåande, og så og seie alt eg har av fritid blir brukt på musikk anten det er øving, låtskriving eller konsertar. Heilt sidan eg var liten har musikken vore min ”fristad” og mi utrykksform. Dette har ført til at eg har eit behov for å skape musikk, og eit like stort behov for å formidle musikken min vidare til andre. Gjennom songane mine ønskjer eg å hente fram dei kjenslene berre musikk kan hente fram, og i hovudsak skape musikk som er ærleg og som folk trur på.