Kunstmaler, selvlært.

Samarbeider med Mathias Emil Ugedal Riis på pop-up-utstilling.

Studerer for tiden matematikk i Oslo, men drømmer om å bli kunstner på heltid.