Skriver for det meste dikt, som oftest tradisjonelle. Påvirket av Wildenvey.

Aktivitet

Bidrag