Karl Ingar Røys er en billedkunstner som jobber internasjonalt med video, film, foto og installasjoner. Han har sin utdannelse fra Central Saint Martins College of Art, London, Universitetet i Tromsø og Oslo Tegne & Maleskole. Undervisningsbakgrunn fra Fabrikken Asker Kunstfagskole, Digital Video Production, London, The Academy of Fine Arts of Brera, Tirana Art Academy og Barcelona Academy of Fine Arts. Freelance videoredigerer og kameramann i en rekke internasjonale kortfilmer, spillefilmer, corporate og fashion promos.

Karl Ingar Røys kunstneriske interessefelt ligger i en kritisk undersøkende behandling av bilder og symboler som subjektive, kontrollerbare men likevel avslørende verktøy. Kontekstuelle og narrative strukturer reorganiseres for å fremheve underliggende motiver. Fokuset ligger i en dekonstruksjon og rekonstruksjon av materie i en forhåndsbestemt eller institusjonalisert kontekst der han utfordrer og utnytter relasjonene mellom politikk, økonomi og kunst.

Aktivitet

Favoritter