Håkon Gåre

Mentor: Bilde, Annet

Var gjestementor: 1. juni 2021 — 30. juni 2021

41 år

Ble medlem for 2 måneder siden

Nettside: http://www.gare.no

Informasjon:

Mentor juni 2021: Mitt navn er Håkon Gåre. 41 år. Oppvokst på Lindern i Oslo. Jeg er utdannet både som tekstforfatter fra Westerdals og som kunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Ved KHiO studerte jeg metall og smykkekunst. Her lærte jeg å bearbeide metall og å jobbe med skulpturer, både små (smykker) og store (skulpturer). Vi hadde en del kunstteori og lærte også å diskutere og forklare hva vi prøver å uttrykke gjennom kunsten (noe som kan være sjukt vanskelig). Jeg tok både bachelor og master ved KHiO. Etter utdannelsen flyttet jeg til Sørlandet, og nå bor og jobber fra Lillesand utenfor Kristiansand. For tiden jobber jeg hovedsakelig som frilanser både med eget kunstnerisk uttrykk, men også med betalte oppdrag som kurator, tekniker, designer, prosjektleder for kunst i offentlig rom, Den Kulturelle Skolesekken og undervisning, for eksempel på Universitetet i Agder. I tillegg holder jeg en 10 % stilling som rådgiver ved Agder Kunstsenter. • Hvilke uttrykk er det du jobber med? Jeg har en leken og undersøkende innfallsvinkel i mitt kunstneriske uttrykk. I tillegg har jeg også et sosialt og menneskelig tilsnitt i mine prosjekter. Jeg liker å påminne betrakteren om at hode og kropp henger sammen, og at disse delene ikke er så adskilt som vi gjerne liker å tro i vår del av verden. Hvilket materiale eller uttrykk budskapet får, er mindre viktig for meg. Det viktigste er at det passer. Noen er tro mot én type materialer eller teknikk. Jeg er opptatt av idéen.

Mentor juni 2021: Mitt navn er Håkon Gåre. 41 år. Oppvokst på Lindern i Oslo. Jeg er utdannet både som tekstforfatter fra Westerdals og som kunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Ved KHiO studerte jeg metall og smykkekunst. Her lærte jeg å bearbeide metall og å jobbe med skulpturer, både små (smykker) og store (skulpturer). Vi hadde en del kunstteori og lærte også å diskutere og forklare hva vi prøver å uttrykke gjennom kunsten (noe som kan være sjukt vanskelig). Jeg tok både bachelor og master ved KHiO. Etter utdannelsen flyttet jeg til Sørlandet, og nå bor og jobber fra Lillesand utenfor Kristiansand. For tiden jobber jeg hovedsakelig som frilanser både med eget kunstnerisk uttrykk, men også med betalte oppdrag som kurator, tekniker, designer, prosjektleder for kunst i offentlig rom, Den Kulturelle Skolesekken og undervisning, for eksempel på Universitetet i Agder. I tillegg holder jeg en 10 % stilling som rådgiver ved Agder Kunstsenter.

• Hvilke uttrykk er det du jobber med?
Jeg har en leken og undersøkende innfallsvinkel i mitt kunstneriske uttrykk. I tillegg har jeg også et sosialt og menneskelig tilsnitt i mine prosjekter. Jeg liker å påminne betrakteren om at hode og kropp henger sammen, og at disse delene ikke er så adskilt som vi gjerne liker å tro i vår del av verden. Hvilket materiale eller uttrykk budskapet får, er mindre viktig for meg. Det viktigste er at det passer.

Noen er tro mot én type materialer eller teknikk. Jeg er opptatt av idéen.

Håkon Gåres aktivitet