Jeg arbeider i hovedsak med sosialt engasjert kunst i det offentlige rom; initierer samarbeidsprosjekter på tvers av profesjonenene, jobber med performance og installasjoner og har gitt ut boken "No" på eget forlag. Temaene jeg kontinuerlig kommer tilbake til er fremmedfrykt, innvandring og feminisme. Jeg er utdannet ved Statens kunstakademiet i Oslo og Wien, dessuten Can.Mag. med idehistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og har en master i Internasjonale studier ved Peace Research Institute of Oslo og Universitetet i Stellenbosch, Sør Afrika.

Aktivitet