Lilja Ingolfsdottir har utdannelse fra London filmschool og Famu, filmskolen i Praha. Hun har skrevet og regissert en rekke TV-innslag, korte og lengre filmer for NRK og produksjonsselskaper i Norge og utlandet. Hun har over 10 års fartstid i filmbransjen og har også undervist og holdt ulike seminarer i filmspråk og filmforståelse de siste årene,