Råttent Kjøtt - (Rotten Flesh)

Kristine  Øvergaard
Kristine Øvergaard
Ble medlem for 3 år, 11 måneder siden (1022 besøk)

Dette er et av flere bilder i en serie som spiller på ensomhet og forventinger og det grunnleggende i mennesket. Jeg ønsker at mine bilder skal kunne tolkes på den måten tilskueren selv ønsker. Jeg ønsker at folk skal kunne relatere mine bilder til hendelser og følelser i eget liv. Jeg har mine egne idéer om hva bildet handler om, imens du kan tenke noe helt annet enn meg. Er ikke det litt vakkert?

Penn og tusj på papir
A4