09:18

Å si at du var en drøm som ble til virkelighet vil bli en løgn. Det er ingenting ved deg som minner om det man vil kalle en håpefull drøm. Likevel var det noe drømmeaktig ved deg. Ikke kremfløte, men din konstant skiftende og intense væremåte. Kontrasten som oppstod da du stod der i en så virkelig verden. Måten du sa "ha det bra" på og gikk opp i røyk. Den sukkersøte bitterheten da du dro og beiskheten i takknemligheten jeg opplevde over å få hoppe av karusellen og trå tilbake i min verden og puste ut. Lettelsen over at jeg greier å takle meg selv, og at snøen og kuldegradene endelig kom til Bergen.
Se neste verk: Dikt, uten navn

09:18

Sebastian N

Sebastian N

1 år, 6 måneder siden (537 besøk)

Kommentarer

 • Petter Solberg

  1 år, 5 måneder siden

  Hei Sebastian,

  jeg tror jeg skjønner hva du mener, men jeg tenker skillet mellom disse to drømmene i så fall bør gjøres tydeligere. Jeg antar at du vil ha en tekst som er så åpen som mulig, og som kan tolkes, og da er det lett å ende opp med å bli vag. Jeg opplever også at den teksten du beskriver, er en litt annen tekst enn den jeg har lest. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener:

  Jeg tror det er viktig at en tekst er gåtefull eller tvetydig på den rette måten. Det er flere måter å være utydelig på. Utydeligheten kan være et bevisst grep fra forfatterens side, og da er den gjerne positiv. Utydelighet kan imidlertid også være et resultat av at de ulike elementene i teksten ikke henger sammen (f.eks kan det være løse tråder som burde vært nøstet opp, forvirrende avsporinger, eller viktig informasjon som forfatteren holder tilbake for å skape en lettvint mystikk). Utydelighet trenger en form for tydelighet for at den skal bli meningsfull i en tekst. Det virker kanskje paradoksalt, men som forfatter må man til en viss grad legge føringer for å gi leseren en følelse av frihet. En gåtefull tekst er ikke nødvendigvis mer tilfeldig enn en mindre gåtefull tekst, selv om det ofte kan virke slik.

  Jeg tenker at teksten din kanskje har en blanding av disse tingene i seg. Noen av utydelighetene er positive og bidrar til å skape en spenning i teksten, mens andre er mer problematiske. Jeg liker som sagt tanken din om at teksten snakker om to ulike typer drømmer, men jeg tenker at dette skillet må være mer uttalt i teksten. Kanskje kan du si det rett som det er, at det finnes to typer drømmer, eller at du-et 'eksisterer' i to typer drømmer.

  Det er ikke sikkert det er så mye som skal til, men jeg tenker at hvis du klarer å være mer tydelig på enkelte ting, vil det gåtefulle oppleves mer meningsfullt.

  Iallfall for denne leseren, som til tross for alt pirket liker mye av det du skriver.

  Mvh
  Petter Solberg
  gjestementor

 • Sebastian N

  1 år, 6 måneder siden

  Hei, takk for tilbakemelding! I denne teksten snakker jeg om to forskjellige typer drømmer: drømmer man ønsker skal gå i oppfyllelse, og drømmer en drømmer om natta. De kan lett forveksles. Det er kanskje det som gir deg inntrykk av at teksten motsier seg selv, noe den ikke gjør. Den andre personen blir ikke opphøyet, men mer forsøkt å bli beskrevet. Selvfølgelig er det ikke mulig å beskrive opplevelsen av en annen person uten å være subjektiv, men dette er et forsøk på å beskrive en opplevelse uten å legge for mange føringer for leseren.

 • Petter Solberg

  1 år, 6 måneder siden

  Fin skildring. Gleden av å finne noen, og siden takknemligheten over at ting ble som de ble, fordi det tross alt er lettere å leve med. Det var min lesning iallfall.

  Jeg synes kanskje språket kunne være enda tydeligere, enda mer konkret. Hvem er dette duet som ikke er en drøm, men som er litt som en drøm likevel? Hva er det konkret som får jeg-et til å tenke disse tankene? Jeg liker godt første setning, men så er det som om du går litt tilbake på den statementen når du skriver "Likevel var det noe drømmeaktiv ved deg". Denne ambivalensen tror jeg kan bli fin hvis den etableres bedre. Slik det står nå føles den ikke konsekvent nok. Jeg synes imidlertid det er interessant hvordan det er tendens til at dette jeg-et opphøyer denne andre personen, for så å gjøre det motsatte, og så går tilbake til å opphøye igjen. Jeg tror dette kan bli et spennende element, en fin bevegelse i teksten, hvis den gjøres enda tydeligere, og hvis du tar deg tid til å være enda mer konkret.

  Du er inne på noe, når du delvis besvarer den litt vage "Likevel var det noe drømmeaktig ved deg" med at det drømmeaktige ligger hvordan du-et stadig skifter væremåte og intensitet (som om han/hun blir til ulike skikkelser). Men jeg vil gjerne ha eksempel på hva dette betyr, i det minste en liten bisetning.

  Ser fram til å se hvordan denne serien med korttekster utvikler seg

  Mvh
  Petter Solberg
  gjestementor

More from Sebastian

Other in the tekst category