Hovedbilde

Skriver du scenetekst eller kunne du tenke deg å skrive for iscenesettelse?

Trafo.no utlyser to plasser til Talent-bolken under Scenetekstfestivalen 25. april 2016. Festivalen arrangeres som en del av Vårscenefest i Tromsø 25. - 30. april.

Du som ønsker å delta må sende oss en scenetekst eller et utdrag av en tekst med maks 15 minutter varighet innen 4. mars (ny frist!).

Tekst og info om avsender sendes trond@trafo.no.

Vi plukker ut to tekster som får lesninger av profesjonelle skuespillere. Deltagerne får også dekket reise og opphold, og dessuten et festivalpass til Vårscenefest.

Dette er en fantastisk mulighet både for kunstnerisk utvikling, men også for å bli kjent med andre dyktige scenekunstnere.

Dramatikkens Hus er hovedsamarbeidspartner. De andre er Khio (masterstudenter og stipendiater i scenetekst,) Propellen, Tekstlab, Dramatikkfestivalen, Norsk Dramatikeres Forbund, Trafo, Hålogaland Teater i tillegg til oss i Ferske Scener.

Kommentarer