Hovedbilde

Hvilke muligheter ligger det i kritikken som form og funksjon? Hvordan kan kunstnerne, kritikerne og arrangører finne et felles rom for kritikk, hvor kunsten binder alle leddene sammen – hvor det er den felles interessen for kunsten som fungerer som bindeledd?

  • Kritikkurs (hvordan skrive kritikk): 12.september 15.30 – 18.30

  • Skriveverksted (utforske ulike former for tekst som respons på scenekunst): 14. september 12 - 15

Påmelding kan gjøres ved å sende en e-post med beskrivelse av hvem du er og kort begrunnelse for hvorfor du vil delta til nina.skogli@gmail.com eller anepettersen@gmail.com.

Critics in Conversation består av scenekunstkritikerne Anette Therese Pettersen og Diana Andreea Damian Martin, og er et prosjekt som ser på hvordan kritikk kan være en offentlig prosess for debatt og diskusjon. Critics in Conversation finner sted ved tre ulike festivaler i 2017, og sammen med Nina Skogli utforsker Critics in Conversation hvordan kritikeren og kritikken kan være et bindeledd mellom kunsten og kunstneren, og dennes publikum, i festivalkonteksten.

Critics in Conversation er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord, og har tidligere i 2017 gjestet Stamsund Teaterfestival og Ravnedans.

Mer informasjon kommer: critics-in-conversation.tumblr.com & sandfestivalensamtalen.tumblr.com

Kommentarer