Performance LAB for unge dansere på Ravnedans

Project image

Performance lab med Magnus Myhr

9.-12. juli, Ravnedans

Ravnedans - festival for samtidsdans, inviterer i samarbeid med Trafo.no til performance LAB for unge dansere i aldersgruppen 18 til 25 år. LAB-en tar sikte på å gi dyp innsikt i et spennende kunstnerskap, og tilbyr profesjonelle strategier for både utøvende og skapende praksis. Søkere bes om å sende et kort motivasjonsbrev med noen linjer om seg selv og bakgrunnen for at de ønsker å delta på LAB-en.

Hvor: Ravnedans, Kristiansand, Norge
Når: 9.-12. juli, kl. 12:30-16:30.
Påmelding: Send kort motivasjonsbrev og CV til ravnedans.michelle@gmail.com for å søke om deltakelse.
Søknadsfrist: 15. juni 2019

Utøvergruppen vil bli satt sammen av Ravnedans i samarbeid med Magnus Myhr. Selve LAB-en ligger over 4 dager a 4 timer og vil ende i en visning som inngår i festivalprogrammet og blir åpen for publikum.

Lab-en tilrettelegges for dansere som er under profesjonell utdannelse på høyskolenivå. Dansere ved danselinjer på vgs og profesjonelle forstudium kan også søke og bli vurdert.

MAGNUS MYHR
Magnus Myhr er en av Norges mest erfarne utøvende dansekunstnere, med både samarbeider med de mest etablerte koreografene i det Norske frie feltet, og fra de tyngste institusjonene både i danse- og teaterfeltet i Norge. De siste årene har han for alvor har begynt å skape sine helt egne arbeider. Performance LAB-en gir mulighet til å bli kjent med Magnus kunstnerskap, og innsikt i hvordan det kan utfolde seg å arbeide som utøvende og skapende dansekunstner i Norge. Ikke minst gir LAB-en også mulighet til å stå på scenen som del av festivalprogrammet.

Magnus lager arbeid som er forankret i personlige erfaringer, og interesserer seg både for kroppens fysiske potensiale, for dens kraft og dens poesi. På Performance LAB-en for Ravnedans 2019 vil han dele av sin personlige praksis som både koreograf og utøver. Lab-en vil inneholde daglig oppvarming i form yoga og somatiske øvelser. I møte med gruppen vil det legges opp til både improvisasjon over og innstudering av Magnus siste verk I DET FJERNE, TROJA fra 2018.

MER INFO PÅ FACEBOOK:
https://www.facebook.com/events/398111004271520/

Bannerfoto: Chrisander Brun