Gode råd

Nyttige lenker

Mye av arbeidet i starten av en kunstnerisk karriere bestå av å finne frem til riktig og nyttig informasjon. Med GODE RÅD ønsker trafo.no å gi deg hjelp på veien. Her kan du med gode ideer søke om stipend. Har vi glemt noen støtteordninger? Send oss tips til info@trafo.no.

Nasjonale

Regionale stipender/ stipender med bestemte målgrupper

Oversikt over alle støtteordninger for kunst og kultur

Her kan du delta

Her kan du få veiledning

 • SØRF - interesseorganisasjon og et regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk.
 • BRAK - interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • STAR - interesse- og samarbeidsorganisasjon for det rytmiske musikklivet i Rogaland.
 • TEMPO - kometansesenter for rytmisk musikk i Midt-Norge
 • Østafjelske - kompetansesenter for rytmiskmusikk i Drammen.
 • KOFOR - kompetansesenter for rock i Tromsø og Nord-Norge.

Kunst og kultur på nett

Kunst og kultur på papir

 • Vagant – litteraturmagasin
 • Vinduet – litteraturmagasin
 • Floret - Skandinavisk litteraturmagasin, publiserer tekster av både etablerte og nye forfattere
 • Hvedekorn – magasin om kunst og poesi
 • Prosopopeia - litteraturtidskrift
 • Bøygen litteraturmagasin
 • Signaler – debutantantologi (innsendingsfrist 15. november hvert år)
 • Flash Art – tidsskrift om kunst

Utdanning

Selv om det bare finnes et lite knippe offentlige kunstskoler på høgskolenivå i Norge, finnes det en lang rekke forskoler og fagskoler som kan hjelpe deg et stykke på vei. Flere av disse er private skoler med opp til tre år lange studier. Mange av disse er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) og gir derfor studentene rett på lån og stipend fra Lånekassen. Mens offentlige utdanning er gratis, må man ofte betale en større studieavgift ved private studier. Husk derfor å sjekke disse tingene før du søker, så unngår du dyre overraskelser.

Sjekk utdanning.no for en grundig oversikt over studier og studieinformasjon. Sjekk også oversikten over utdanningssystemet Har du erfaring med noen av de følgende studiestedene,
eller har vi oversett noen studiesteder?

Kunstutdanning på høgskolenivå

Merk at mange av bachelor- og masterstudiene i inn- og utland har søknadsfrist så tidlig som januar hvert år. Det er derfor lurt å dobbeltsjekke søknadsfristene i god tid

Visuell kunst og design

Skrivekunst

Scenekunst

Musikk

Norges Musikkhøyskole I tillegg til disse dedikerte kunstskolene tilbyr mange av universitetene utdanning innen musikk, dans, drama, design og billedkunst.

Fagskoler og forskoler

Det er ikke sikkert alle disse studiestedene gir rett til stipend og lån fra Lånekassen. Husk å sjekke dette før du søker.

Studier i Norden

Nordiska Folkhögskolan – Kungälv, Sverige

Universiteter

Norge har 7 universiteter.

Kilder for nett-inspirasjon

Søk om 10 000,-

Siden oppstart har Trafo gitt 11 370 600.- i pengestøtte.

Søk om 10 000,- 3 uker, 2 dager til søknadsfrist