Trafo.no er et nettsamfunn for unge mellom 16 og 22 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Medlemmene på Trafo.no kan søke prosjektstipend, mentorhjelp, publisere egne verk i vårt digitale utstillingsrom Arena, og delta på konkurranser og workshops.

Etablerte kunstnere besøker Trafo.no på månedsbasis som GjesteMentorer, kommenterer og diskuterer publiserte verk med mål om refleksjon og en konstruktiv dialog. Vi gjør dybdeintervjuer med enkelte Trafo-medlemmer i den faste spalten TrafoProfil. Vi gjør også en kort omtale av alle prosjekter som er innvilget stipend fra Trafo.no Dette kan være en nyttig inspirasjon for deg som tenker på å søke.

Over 100 konkurranser og workshops er avviklet siden oppstarten i 2001 med flere hundre deltagere og profilerte kunstneriske ledere som Bjarte Breiteig, Kim Hiorthøy, Jens K. Styve, Harald Rosenløw Eeg og Arne Berggren. Trafo har samarbeidet med kulturinstitusjoner som UKM, Amandusfestivalen, Piksefestivalen, Bjørnsonfestivalen, Raptus tegneseriefestival, Kortfilmfestivalen, Den Internasjonale Figurteaterfestivalen, Det Åpne Teater, Henie Onstad Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall.

Trafo.no har pr. 8. mai 2019 13 946 medlemmer. 38 737 verk i form av tekst, lyd, bilde eller film er publisert. 1 665 mentorsøknader og 6530 søknader om prosjektstipend er behandlet.

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et samarbeid med Trafo.no.

Trafo.no skal

Prosjektet drives fra Universitetet i Agder - fakultet for kunstfag. Trafo.no finansieres av Kulturrådet.

alt text

Historikk

Ordet nettsamfunn var ennå ikke en del av det norske språket Det var tre år før Facebook ble lansert og fire år før domenet Youtube.com ble registrert. Blogg var ennå et rimelig ukjent fenomen i Norge og bildedeling på Flickr hadde ingen hørt om. Dette var virkeligheten da Trafo.no ble lansert av Kulturrådet i 2001. Ler mer om historien til Trafo.no i jubileumsmagasinet fra 2011.

Adresse og telefonnummer

Trafo.no
Fak for kunstfag - UiA
Pb 422
4604 Kr.sand S

Telefon: 38141038

Epost: info@trafo.no

Logo