Om Trafo.no

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Trafo støtter opp om unge kunstnere som tar selvstendige initiativ og skaper egne prosjekt – uavhengig av kunstform, sjanger eller uttrykksform.

Medlemmer på Trafo kan søke om stipend til kunst- og kulturprosjekt, få gratis mentorhjelp fra profesjonelle kunstnere, og delta på workshops og konkurranser som Trafo arrangerer.

På Trafo.no deler unge ferdige og uferdige arbeid, og inspirerer hverandre. Hver måned får Trafo.no besøk av en ny profesjonell kunstner eller artist som følger med på og gir feedback til det som blir delt. Alle bidrag som deles på Trafo.no er med i konkurransen om å bli månedens og årets trafotalent. Trafo omtaler også alle prosjekt som får pengestøtte, og gjør dybdeintervjuer med medlemmer i den faste spalten TrafoProfil.

Trafo.no skal

  • Stimulere skapende evner og hjelpe frem enkeltideer og frittstående prosjekt.
  • Tilrettelegge for selvstendige og kreative arbeidsformer.
  • Tilrettelegge for møter mellom unge kunstnere og profesjonelle miljøer og etablerte kunstnere.
  • Fange opp nye uttrykks-, visnings-, og distribusjonsformer.
  • Synliggjøre og stimulere et kvalitativt mangfold av smale, individuelle og nye uttrykksformer.

Trafo.no er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og drives av Fluks - Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder.

alt text

Nøkkeltall

Trafo.no har pr. mai 2019 totalt 13 946 medlemmer. 38 737 verk i form av tekst, lyd, bilde eller film er publisert på nettsiden. Siden oppstarten i 2001 har vi mottatt 6530 søknader om prosjektstipend og 1 665 mentorsøknader. Over 100 konkurranser og workshops er avviklet, med flere hundre unge deltagere og profilerte kunstneriske ledere.

Kriterier - pengestøtte

På trafo.no kan du søke om inntil 10 000,- i prosjektstøtte. Det er søknadsfrist den første dagen hver måned (bortsett fra 1. januar og 1. juli). Vårt søknadsskjema skal være ganske enkelt og selvforklarende, men vi har samlet alle kriteriene for pengesøknadsordningen her.

Last ned logo

Prosjekt som mottar støtte skal, i den grad det er mulig, kreditere Trafo.no. Last ned trafos logo her. Du må gjerne også tagge Trafo på Instagram og Facebook.

Kontakt oss

Trafo.no, Fakultet for kunstfag - UiA
Postboks 422
4604 Kristiansand S

Telefon: 38 14 10 38
Epost: info@trafo.no

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et samarbeid med Trafo.no.

Personvern

Gjennom å bruke Trafo.no og tjenestene samtykker du til denne personvernerklæringen. Ta kontakt med oss på info@trafo.no hvis du ønsker at vi skal slette din brukerprofil.

Søk om 10 000,-

Siden oppstart har Trafo gitt 12 949 600.- i pengestøtte.

Søk om 10 000,- 2 uker, 5 dager til søknadsfrist