Kriterier

Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre. Her har vi samlet kriterier og relevant info om ordningen.

Søknadsfrister

Det er søknadsfrist den 1. hver måned (bortsett fra 1. januar og 1. juli).

Hva kan jeg få støtte til?

  • Leie av lokale (utstillingslokale, en scene, prøvelokale, fotostudio, location osv.)
  • Leie av utstyr (kamera, lydutstyr, lydstudio osv.)
  • Innkjøp av tjenester (trykk, fotograf, lydtekniker, studiotid, en workshopholder osv.)
  • Materialer (maling, lerret, rammer, scenografi osv.)
  • Eller andre prosjektutgifter

Krav

For å søke pengestøtte må du/dere oppfylle følgende krav:
- Du/dere må være mellom 15 og 25 år.
- Vi gir kun ren prosjektstøtte, med den originale, kunstneriske idé som utgangspunkt.
- Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
- Innkjøp av utstyr og software støttes som regel ikke.
- Reiseutgifter støttes som regel ikke.
- Prosjekter som er en del av egen utdanning støttes ikke.
- Vi støtter ikke honorar eller lønn til prosjektsøker.

Dette er greit å vite

  • Du får svar på søknaden i løpet av 2-3 uker etter søknadsfristen.
  • Søknader som ikke faller innenfor andre offentlige støtteordninger vil som regel bli prioritert.
  • Du må gjerne søke støtte fra flere enn Trafo (for eksempel Frifond, en lokal sparebank eller lignende). At du søker fra flere vil kun styrke søknaden din.
  • Du kan kun ha en aktiv søknad på Trafo om gangen. Du må levere sluttrapport før du eventuelt kan få nytt prosjektstipend.

Søk om 10 000,-

Siden oppstart har Trafo gitt 12 743 600.- i pengestøtte.

Søk om 10 000,- 1 uke, 6 dager til søknadsfrist