Trafo-mentor Stella East

Publisert 28. mars 2015

Sist oppdatert 7. april 2015

News article image

«Finn ut hva du liker og hva som berører ditt hjerte», råder illustratør Stella East. Hun er mentor på Trafo og klar til å gi tilbakemelding på dine bilder og illustrasjoner hvis du sender inn en mentorsøknad.

Som trafo-mentor - hva kan du hjelpe medlemmene på Trafo med, Stella?

Trafo er en viktig arena for unge, kreative mennesker. Det er ikke nok å ha en webside der ungdommer utveksler idéer og viser arbeidene sine til andre ungdommer. Diskusjonen mellom medlemmene må også inneholde en dialog med etablerte yrkesaktive forfattere, musikere og billedkunstnere. De økonomiske ressursene som er tilgjengelig innenfor Trafo, ikke bare sikrer denne dialogen, men bekrefter verdsettelsen av både medlemmer og mentorer, og at kreative ungdommer er en viktig ressurs for både nået og i framtiden.

Som Trafo-mentor ønsker jeg å hjelpe medlemmene med å være en del av denne dialogen.

Se også: Stellas Grafill-medlemsside med mange av hennes illustrasjoner.

Et ungt og kreativt menneske er som en reisende med et mål. Målet ligger i framtiden, men den unge reisende må først stige ut i et mellomrom, et ikke kartlagt terreng, før han eller hun kan fortsetter mot sin framtidsvisjon.

Som mentor for et arbeid, vil jeg hjelpe med å sette ord på de kvalitetene og egenskapene som enda ikke har ord, som å sette navn på det kartet i et ikke kartlagt terreng, som å være en veiviser som peker ut mulige retninger, uten selv å vite veien. Som trafo-mentor vil jeg hjelpe med å forminske avstanden mellom en framtidsvisjon, og der medlemmet står i dag.

Det er lenge siden, men allikevel bare i går at jeg selv var ungdom i et slikt mellomrom. Avstanden mellom der jeg sto, og det jeg var på vei mot, var stor. Når jeg ser tilbake, var det en unik tid, og jeg var privilegert og heldig som både fikk den tiden, og tok den tiden.

Mine billedbokillustrasjoner inneholder både narrativ egenskaper og estetiske verdier og deler fortellerrollen med billedbokordene. Som trafo-mentor kan jeg dermed være mest hjelp for de medlemmene som har en bestemt ide, et budskap, eller et narrativ, som de vil uttrykke innenfor et bilde eller bilder.

Hva liker du med å være trafo-mentor?
Kontakt med unge mennesker er som kontakt med den personen jeg en gang var. Å få lov til å dele litt av arbeidsprosessen til medlemmene er et privilegium og en måte å opprettholde mitt eget kart over min egen prosess.

På tampen, har du et godt tips til Trafo-medlemmene?
Finn ut hva du liker og hva som berører ditt hjerte. Ikke bare av det som er skapt i dag, men av det som ble skapt i andre tider og i andre land. Finn ut hva du liker uavhengige av trender i samfunnet og hva venner og andre medlemmer mener og liker. Ikke la trendene bestemmer hvordan du skal uttrykker deg i dag. Trender forandrer seg i morgen. Søk tilbakemeldinger fra flere mentorer, og fra flere medlemmer og fra familie og venner. Ta imot både kritikk og ros med takknemlighet. Til og med en klønete tilbakemelding kan skjule visdomsord som hjelper deg videre til neste prosjekt? La tilbakemeldinger fungere som et kompass. Du kan dermed velge å følge kompasset eller ikke, mens stemmen i deg selv er din rettesnor. Og viktigest av alt, - ikke gi opp.

Ønsker du hjelp fra Stella?

Send inn en mentorsøknad. Skriv at du ønsker Stella som mentor. Legg med noe du jobber på som vedlegg til søknaden. Så raskt Trafo mottar søknaden din, sender vi den videre til mentor. I løpet av kort tid vil du få en skriftlig tilbakemelding med tips og råd fra Stella.

Les mer om alle mentorene og send inn din søknad!

Trafos mentortjenesten er for deg mellom 16 og 22 år og er helt gratis. Det er ingen søknadsfrist. Vi sender søknadene videre til våre mentorer fortløpende.

Bannerfoto: Åshild Irgens