Tilbakeblikk på TrafoTransit

Publisert 21. desember 2017

Sist oppdatert 21. desember 2017

News article image

Rett opp under Jul ønsker vi her på Trafo å ta et tilbakeblikk på en av våre store opplevelser sammen med dere Trafomedlemmer i 2017. Vi fikk anledning til å benytte Universitetet i Agder sitt studiesenter på Metochi en uke i juli - og sammen med vår trofaste TrafoMentor André Tribbensee planla vi TrafoTransit. Blant mange gode søknader valgte vi ut en dedikert gjeng på 14 som ble med på sommerens største opplevelse. Her er en hilsen til dere alle ført i pennen av vårt reisefølge Lisbet Skregelid fra Fakultet for kunstfag.

Fra 2.-9. juli 2017 ble workshopen TrafoTransit avholdt på den greske øya Lesvos i regi av Trafo.no. En tverrkunstnerisk workshop for unge kunstnere i alderen 18-22 år. Kunstner, kurator og TrafoMentor André Tribbensee, var invitert av Fluks - Senter for ung kunst ved Universitetet i Agder til å være kursets kunstneriske leder. Inger Margrethe Stoveland og Adrian Førde fra senteret var med som ledere fra Trafo.


Ungdommer fra hele Norge ble invitert til å skissere et prosjekt med utgangspunkt i sitt kunstneriske uttrykk under overskriftene: KONFLIKT//ØKOLOGI//FLUKT. Mange søknader kom inn. 14 engasjerte unge kunstnere ble plukket ut på bakgrunn av sine planlagte stedsspesifikke kunstprosjekt som omhandlet alt fra flyktningspørsmål til tematikker som berørte relasjoner mellom mennesker, natur og kultur. Flere av ungdommene var tilknyttet Trafo fra tidligere, men det var også ungdommer som ikke hadde noe tilknytning til den nettbaserte publiseringsplattformen for kunstneriske uttrykk. Mange av dem var i et kunstutdanningsløp.

Selv ble jeg invitert til å være med på bakgrunn av at jeg er involvert i planene om å tilby et 15 studiepoengs kurs i stedsrelatert kunst på BA nivå på Lesvos. Kurset skulle i utgangspunktet bygge på emnet Sitespecific Art som er en del av Bachelorstudiet i Kunst og håndverk ved UiA. Hvilke erfaringer kunne man bruke fra workshopen TrafoTransit i planleggingen av dette kurset?

      
Det ble en veldig fin uke på Metochi, det gamle klosteret som ha vært UiAs studiesenter på Lesvos siden 1993. Ungdommene hadde gjort avtaler med hjelpeorganisasjoner og andre som kunne bidra til å realisere sine prosjekter i forkant og arbeidet hardt gjennom uka med sine kunstprosjekter som var lokalisert rundt omkring på øya. Hver morgen og hver kveld ble erfaringer presentert og delt med kursdeltakerne og kursarrangørene på Metochi. Dette bidro til at nye prosjekter og samarbeid på tvers av kunstneriske uttrykk oppstod. I utlysningen fra Trafo stod det at man ønsket ”høyt motiverte deltakere, folk med intensitet i det dem gjør, og med en alvorlig interesse i hva som skjer i og med verdenen”. Dette ønsket ble 100% realisert. Det er sjelden å oppleve en slik hardtarbeidende og dedikert gjeng.

Daria Osipova leser siste kveld på Metochi

Den siste kvelden etter (nok) en deilig middag med gresk tradisjonell mat, presenterte alle ungdommene noe av det de hadde gjort gjennom workshopen gjennom uka. Vi begynte med opplesninger i amfiet under fullmånen, og avsluttet rundt midnatt med visninger av film- og bildemateriale. Før de aller fleste av ungdommene syklet til Skala for å nattbade, meddelte jeg noen ord som jeg hadde notert ned i siestaen tidligere på dagen:

Kjære dere,

Når jeg kommer tilbake til UiA vil folk spørre meg hvordan det var på Lesvos. Jeg ble sendt som en observatør for å trekke erfaringer til liknende prosjekter.

Det har vært et utrolig fint opphold.

Jeg kommer til å fortelle at jeg har møtt usedvanlig engasjerte ungdommer. Dedikerte og arbeidsomme ungdommer som har delt erfaringer om sine møter med mennesker, natur, dyr og seg selv.

Et spørsmål som har vært oppe er hvordan en kan synliggjøre til verden hva en har vært vitne til og gjort her. En ting er de nydelige prosjektene og starten på prosjekter som vi har sett her i kveld. Samtidig er delingen og fortellingene dere har bidratt med gjort mye med meg og hvordan jeg ser både på meg selv, andre om omverdenen.

I min doktoravhandling skriver jeg om hvordan møter med kunst og estetisk praksis kan føre til subjektiveringshendelser, det vil si hendelser som forandrer og flytter en som menneske. Denne uka har vært en slik hendelse for meg. Jeg vil kanskje trekke frem diskusjonene rundt etikk spesielt. I min forskning har jeg vært opptatt av kunst og etikk. Er det grenser for hva en kunstner kan tillate seg å gjøre? Er det grenser for hva man kan tåle å se? Er det grenser for hva som er kunstmateriale? Er det grenser for hva man kan vise til barn og unge? I et prosjekt som jeg er med å utvikle, er spenningen mellom styring og frihet i kunstneriske prosesser og prosjekter som involverer barn og unge sentralt.

Her har dere fått stor frihet.

Men likevel har dere på ulike vis erfart styrende krefter. Dere er blitt styrt av egen samvittighet. Der er blitt styrt av andre mennesker. Strukturer som at workshopen er en del av Trafo, og at vi er på Metochi har også styrt dere… Alt dette tar jeg med meg videre i fremtidige prosjekter og i veiledning av studenter.

Så er det prosjektene som ikke har forholdt seg til flyktningsituasjonen. Jeg er veldig glad for at jeg ble med på turen i går – hvor alt var stengt. Mens Trym, Franciska og Olav filma maur og strå, og ble stoppet av tanks og politihelikopter gikk jeg selv og sparket i grusveien og fant fine steiner og ble virkelig oppmerksom på hva som var rundt meg. Jeg forsynte og Inger Margrethe med botaniske bursdagsgaver.

Jeg synes Ine sa det så fint i går da hun sa at hun ikke kunne jobbe med flyktningsituasjonen. ”Det er ikke min kamp”.

Vi har alle vår kamper. Jeg ble litt satt ut i dag morges i samtale med Nora som har satt seg sjøl i fare og vært ute på mange eventyr. Jeg opplevde meg selv som en som har levd et beskytta liv uten for mye dramatikk.... Men etter litt ettertanke har også jeg flere skjellsettende erfaringer og ting jeg brenner for. I yrkeslivet er min viktigste kamp kunstens plass i skolen. Det brenner jeg for. Har jo lurt på hvilken roller erfaringer fra skolen har for at dere er her i dag?

Tusen takk igjen for en uforglemmelig uke. Jeg tar den med i hjerte og skal fortelle til alle jeg kjenner om hvor fine ungdommer jeg har møtt.

Lykke til med fremtidige kamper!

Lisbet Skregelid, Skala Kalloni/Metochi, Lesvos 8. juli 2017.

Trym Arneson Søvdsnes trosser 40 varmegrader

Med meg tilbake til Norge og UiA har jeg både mange hyggelige bekjentskaper og mange erfaringer med kunst og ungdom som jeg allerede har anvendt i både undervisning, kursvirksomhet og i søknadsskriving. Jeg ser frem til å diskutere mulighetene for å bruke TrafoTransit som utgangspunkt for videre kursvirksomhet ved UiA. Her blir ungdommenes entusiasme nedtegnet i de individuelle tilbakemeldingene sentral.

Først og fremst ser jeg frem til å kunne oppleve de 14 ungdommenes prosjekter fra Lesvos og andre kunstneriske arbeid av dem i utstillinger og kommende arrangementer. Det er ungdommenes egne kunstneriske uttrykk som aller best kan rapportere om hvor enestående og hvor viktig TrafoTransit var, og hvor viktig det er å la unge mennesker få mulighet til å uttrykke seg kunstnerisk med verden som materiale.

Lisbet Skregelid, Kristiansand, 21.desember, 2017.

TrafoTransit i Molivos

Benedicte Steinbakk i flyt

Franciska Seifert Eliassen, Ine Sætre og Daria Osipova

Det forlatte hotellet Sarlitza Palace Hotel i Thermi

Et av Kristine Zipfels nære møter med naturen på Lesvos

Nora Savosnick og Kristine Zipfel danser i Molivos

Olav Fangel Jamtveit og Trym Arneson Søvdsnes før dagens utefart

Takk for en uforglemmelig opplevelse!

God Jul fra Inger Margrethe, Adrian og Trafo