Gjestementor i mai er Helen Eriksen

Publisert 24. april 2019

Sist oppdatert 1. mai 2019

News article image

Bli litt bedre kjent med billedkunstner Helen Eriksen fra Liverpool (UK), som er GjesteMentor på Trafo i april.

Hvem er du?

Jeg er oppvokst i Liverpool UK og flyttet til Norge i 1990. Jeg har gått på kunstskolen i Rogaland og på Statens Kunstakademi i Oslo, og har jobbet som billedkunster siden avgangsutstillingen min i 1999. Jeg har engelsk som morsmål så jeg vegrer meg å skrive norsk. Jeg har voksne barn og bor i Oslo. Jeg er ofte i Kristiansand der jeg synes det finnes en god faglig dialog omkring kunst. Som privatperson finner du meg mest i hagen med fingrene i jorda som sommeren, ellers med en god bok inne om vinteren. Jeg synes at sesongene er herlige, men vinteren i Norge kan være litt lange (særlig i Oslo).

Hvilke uttrykk er det du jobber med?

Jeg er utdannet med hovedvekt innen installasjon og skulptur med fokus området kunst i offentligrom. Jeg har også jobbet en del med foto. Siden 2008 har jeg jobbet i deltager orientert prospjekter i stadig økende grad. I 2009, dannet jeg Tenthaus med Ebba Moi og Stefan Schröder. Dette er en uvanlig kunstprosjekt i nordisk sammenheng i og med at vi lager kunstprosjekter sammen med skoleungdommer og mener at kunstnere er viktig for samfunnets utvikling. Kunstnere burde finnes over alt der det er offentlig tjenester – skoler, universiteter, sykehjem, rådhusene omkring, og offentlig kontorer.

Hva har du å lære bort til Trafos medlemmer?

Med min lange erfaring så har jeg nok en del overførbare ferdigheter. Jeg har en veldig brei referanseramme og kan gi innspill på hvordan andre kunstnere ser på liknende tematikker. Jeg kan også en del om kulturhistorie og ser kunst som veldig relevant som politisk innspill i vårt nåværende samfunn.

Jeg snakker ofte med unge kunstnere og synes at ofte så mangler de en forståelse av hvor viktig akkurat deres bidrag er til samfunnet ellers. Jeg håper at jeg kan øke forståelsen av kvalitetene som finnes i og viktigheten ellers av de enkelte prosjekter som ligger ute på trafo.no.

Hvilke forventninger har du til oppholdet ditt som gjestementor?

Jeg har ikke noen store forventninger til oppholdet men jeg gleder meg å se og få et innblikk i unge kunstneres tematikk og hva som opptar de. I min hverdag jobber jeg mye med ungdommer ellers og jeg får masse energi og inspirasjon for å fortsette med det jeg driver med fordi gjennom slike møter ser jeg viktigheten av at alle bidra til verden på en måte som vi selv finner relevant.

Live long and prosper

Helen Eriksen

For mer informasjon:
www.tenthaus.no