MIKSTUR 2021 - møt kunstnerne!

Publisert 1. oktober 2021

Sist oppdatert 2. oktober 2021

News article image

En mikstur en helende eliksir som sklir lett ned, et flytende legemiddel som gjerne smaker vondt, men som er enklere å svelge enn en tablett eller pille.

Trenger kunstfeltet å kureres? Gjennom MIKSTUR har vi samlet et knippe utøvere som representerer den nye generasjonen unge, norske kunstnere. Disse verkene koker vi sammen til en salig sirup som serveres eksklusivt i Kristiansand Kunsthall helgen 8.-10. oktober. Om miksturen heler, forverrer, bedøver eller kurerer, gjenstår å se.

Hvor går grensen mellom bevissthet og ubevissthet? Hva er intuisjon, og hva er rutiner? Verkene i utstillingen gjenspeiler elementer fra en hverdag både på og under overflaten. Gjennom et spekter av ulike teknikker og materialer titter brudstykker av en hverdag, en kultur og en felles og individuell bevissthet frem.

MIKSTUR er kuratert av kunstnerduoen Makkverk, Mathilde Sæthre (24) og Annika Linn Verdal Homme (24), og er Trafo - 20 år og Cultiva Ekspress - 15 år sin jubileumsfestival som arrangeres i Kristiansand Kunsthall 8.-10. oktober.

      
      

Dette er MIKSTUR:

      
      
Sari Naglestad Sangolt (23)

Sari Naglestad Sangolt går fysisk og impulsivt inn et materiale. Hun er opptatt av det å være selvhjulpen, se potensiale og kvaliteter i det man har har rundt seg. Det opprinnelige, ekte og jordnære går igjen. Hun tar utgangspunkt i å sanke med seg, sortere, gjenbruke og bearbeide materialet.
Sari jobber ofte med repetitive og gjentagende mønstringer og har et vidt spekter av forskjellige teknikker og medium.
Sari er født 1998 i Bergen hvor hun bor, arbeider og studerer kunst ved KMD i Bergen.
      

      
      
      
Tuva Holm Nymo (25)


I sine arbeider jobber Tuva hovedsakelig med å registrere og skape et språk for underbevisstheten ved å visualisere den i en fysisk verden i form av tegning, maleri, skulptur og installasjonskunst. Maleriene viser til et drømmelignende univers, hvor det tilsynelatende figurative blandes med det abstrakte - hvor assosiasjonene kan løpe fritt, og ingenting er sant eller usant. Gjennom en intuitiv arbeidsprosess skapes maleriene direkte på lerret, uten skisser, som en måte å fremkalle underbevisstheten - som å fange en drøm og kunne presentere den fysisk.
Tuva er født 1996 i Bergen, bor og arbeider i Trondheim. Hun har bakgrunn fra Kunstskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim.
      

      
Kine Ulvestad (23)

Kines keramiske skulpturer og heklede tekstiler har ofte en form for funksjon. Flere av skulpturene har rom for planter som lar arbeidet vokse videre selv etter at leiren er brent. De tekstile arbeidene består både av funksjonell bekledning og skulpturelle, performative verk. Hun arbeider med serier av beslektede objekter og tekstiler der farge, form eller teknikk er fellesnevneren. For Kine er historiefortellingen viktig. Hun samarbeider med fotografer i dokumentasjonen av tekstilarbeidene, der hver bildeserie har sin egen historie med unike karakterer.
Kine er født 1998 i Bergen hvor hun studerer kunst ved KMD.

      
      
      
Bendik Syversætre Johannesen (25)


Bendik arbeider i det performative landskapet, ofte uttrykt gjennom video og fotografi. Hans praksis utforsker forskjellige relasjoner mellom kroppens ubenyttede funksjoner og eksponert handling. Dette er første gang verket Flatlus vises utenfor Oslo.
I verket Flatlus leker jeg med tanken på en androgyn forstadsutopi og hvordan dette samfunnet ville sett ut. Jeg ønsker at prosjektet skal være med på å forme en ny ‘hybrid’ som står i opposisjon til de normative identitetene. Verket skaper et rom som opponerer mot den dominerende diskursen og stiller spørsmål ved ideen om at ‘kultur’ alltid er entall.
Bendik er født 1996 i Oslo hvor han studerer ved Kunsthøgskolen i Oslo.
      

      
      
      
Astrid Ardagh (24)

Astrid begynte å male og skape i en tidlig alder, og stilte allerede som 14-åring ut sitt selvportrett ved Institute of Contemporary Arts i London. I disse tidlige årene malte hun for det meste i olje og jobbet mye med foto og tekstil, men har i senere tid beveget seg mer i retning tidsbaserte medier som kan involvere og engasjere publikum. Kunsten er her relasjonell både gjennom skapelsesprosessen, opplevelsen og den kollektive bruken av verket i ettertid.
Astrid er født 1997 i Tromsø og er oppvokst på Engeløya i Nord-Norge. Nå bor og studerer hun i Amsterdam ved Gerrit Rietveld Akademiet.
      

      
      
      
Anna Rogneby (20)

I sine prosjekter tar Anna ofte for seg ulike tematikker relatert til identitet, og ønsker å formidle tanker, følelser eller ideer som andre kan kjenne seg igjen i. Med et fokus på farger, abstraherte elementer og en kombinasjon av iscenesettelser og observasjoner ønsker hun at bildene hennes er noe man kan hvile blikket på, men hvor man likevel kjenner litt motstand.
Anna, født i 2001, bor og arbeider i Haag, Nederland hvor hun studerer fotografi ved Royal Academy of Art i Haag. Hun har også bakgrunn fra Norsk Fotofagskole i Trondheim.

      
Ivo Ek (20)
Ivo jobber med foto-dokumentariske kunstprosjekter. I 2019-2020 var han del av talentprogrammet Unge Fotografer ved Henie Onstad Kunstsenter, og har i tillegg til Teller bare én gitt ut fotoboken Bardo (2020).
Ivo, født 2001 i Oslo, studerer fotojournalistikk ved OsloMet og har bakgrunn fra Norsk Fotofagskole i Trondheim.
      

      
      
      
      
Synne Linge Trygstad (20)

Sammen med det visuelle uttrykket ønsker jeg å påvirke et dempet, men samtidig undrende stemningsleie, noe som er et gjennomgående mål i mine arbeider. Ved å kombinere ulike uttrykksformer har jeg mulighet til å utforske flere sider av en tematikk, og skape et mer personlig uttrykk.

Synne, født 2001 i Kristiansand, bor og arbeider i Oslo. Hun har sin utdanning fra Norsk Fotofagskole i Trondheim.
      

      
      
      
      
      
Åsne Ingersdatter (25)


Åsne arbeider med ulike materialer i form av collage og installasjoner. I sine arbeid utforsker hva som oppstår i møtene mellom ulike materialuttrykk. Selv om Ingersdatters arbeider ofte skapes fra et subjektivt sted, kommer ingen av oss unna at vi ikke lever i et vakuum, men tar del i en intersubjektivitet.
Åsne, født 1996 i Oslo, bor og arbeider i Kristiansand. Åsne har en bachelor i kunst og håndverk fra Universitetet i Agder.
      

      
      
      
      
Helle Holm Søreide (24)

Helle’s arbeid handler om å agere på og omfavne egen nysgjerrighet. Hun finner glede og inspirasjon i fenomenene som oppstår når hun utforsker en ide og hvordan tankene kan materialisere seg på ulikt vis. Helle har latt seg inspirere av sin egen skygge i bevegelse. Jeg beveger meg - skyggen beveger seg - prosjektet beveger seg. Dette har resultert i et arbeid som er i kontinuerlig bevegelse med ulike materialer og teknikker. Underveis søker Helle det lekne i prosessen og tillater seg å følge intuisjonen.
Helle, født 1997 i Kristiansand, bor, arbeider og studerer i Oslo ved Arkitekt- og designhøgskolen.
      

      
      
      
      
Oliver Crowther (25)

Oliver jobber hovedsakelig figurativt med oljemaling, ofte kombinert med tegning i tørrpastell og oljestifter. Han eksperimenterer også med maleri i kombinasjon med andre teknikker og materialer som tekstil, linotrykk og tresnitt. Gjennom variert bruk av symbolikk og virkemidler som sparrer mellom humor og alvor, ønsker Oliver å skape et uttrykk som vipper på kanten mellom det gjenkjennelige og det absurde.
Oliver, født 1995 i Lommedalen. Han bor og arbeider nå i Oslo, og har bakgrunn fra Einar Granum Kunstfagskole og Prosjektskolen Kunstskole.       

      
      
      
      
      
Noah Holt-Seeland (22)


Jeg kan kalle stilen min naivistisk. For tiden står fargebruk, komposisjon og bevegelse sentralt i prosessen min. Tematikk utfolder seg som oftest et stykke ut i prosessen, og fungerer sjeldent som et utgangspunkt.
Verket “Autoritet” er jobbet frem spesifikt i anledning MIKSTUR. Den digitalt etterbehandlede videoen, som er filmet i Oslo august 2021, er montert som del av et maleri gjort i kull og oljepasteller.
Noah, født 1999 i Oslo, bor, studerer ved Kunstakademiet i Trondheim og har bakgrunn fra Prosjektskolen Kunstskole.