Månedens TrafoTalent for januar er Andrea Storm-Syslak

Publisert 10. februar 2024

Sist oppdatert 10. februar 2024

News article image

Forfatter Fredrik Hagen kårer Andrea Storm-Syslak til månedens TrafoTalent for januar. Han trekker også frem tekster av Tuva Svendsen.

Hva er et bilde? En av erfaringene fra den modernistiske kunsten, er at et bilde ligner mer enn bare det det avbilder. Ethvert bilde peker også alltid utover til det som er utenfor bildet i seg selv. Det peker også innover i kunstneren og innover i den som ser på kunsten. Nettopp det å ta kontroll over også disse delene av et bilde, er sentralt i den moderne visuelle kunsten. Derfor er det å mestre denne delen av kunsten også en del av det å være en moderne kunstner. Dette er ikke noe annet enn å ha kunstneriske ferdigheter, men det nettopp det avgjørende for å lykkes med moderne kunst.
 

"Henningsvær" av Andrea Storm-Syslak

For meg er det dette Andrea Storm-Syslak mestrer i bildet «Henningsvær», og det er derfor jeg har valgt henne som Trafo-talent i januar. Vi hva bildet forestiller, en mann utenfor et hus sammen med to under, men det som gjør bildet virkelig godt er hvordan det fengsler. At bildet nesten er borte, og at tekstilet som bildet er trykt på skinner så tydelig gjennom, gir det hele en følelse av savn eller melankoli. Det er som Andrea har klart å avbilde et minne som nesten er forsvunnet.

 

"Av og til glemmer jeg at du finnes" av Tuva Svendsen

Denne følelsen fanger også Tuva Svendsen i tekstene «Av og til glemmer jeg at du finnes» 1, 2 og 3. Og det er nesten som jeg er fristet til å tenke Andrea Storm-Syslaks bilde som en illustrasjon av Tuvas tekster. For i disse tekstene er det også alt det usagte som gjør at tekstene dirrer og lever. På denne måten mestrer begge de to trafotistene sin kunstform med å holde igjen, heller enn å vise frem.

"Av og til glemmer jeg at du finnes (2)" av Tuva Svendsen

"Av og til glemmer jeg at du finnes (3)" av Tuva Svendsen

 

Tekst av Fredrik Hagen