Signe Alexandra Domogalla (34 år) er førstelektor i dans, danser, koreograf og sanger/ musikkteaterutøver. Hun kommer opprinnelig fra Arendal i Aust-Agder, men har bodd i Oslo siden 2001. Til daglig underviser hun på Musikkteaterhøyskolen i Oslo og driver sitt eget kompani Domogalladance. I tillegg jobber hun utøvende og skapende som scenekunstner i diverse andre konstellasjoner. Gjennom hele karrieren har det å samarbeide med andre kunstnere på tvers av sjanger vært en viktig drivkraft, noe som har resultert i flere spennende møter. Siden 2011 har hun drevet festivalen Franje i Arendal. Franje er et festivalkonsept for performativ kunst som startet i Nederland. Sjekk ut "Franje Arendal" på Facebook. Her er det muligheter for alle til å vise kunsten sin :)
www.musikkteaterhoyskolen.no
@domogalladance
@franjearendal

Aktivitet