PAS dansekompani er et kompani av og med studenter. Kompaniet er helt selvdrevet og har base i Trondheim.

Aktivitet

Bidrag