Ingrid Rundberg er nettopp ferdig med sin mastergrad i design, visuell kommunikasjon fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB). I sin design praksis arbeider hun ofte med kombinasjoner av flere medier, både analoge og digitale, og gjerne i samarbeid med andre. Rundberg har stor interesse for egenproduserte publikasjoner, trykk, det taktile og det tredimensjonale. Hun driver også et forlag. Ved siden av dette er hun aktiv i Grafill Bergen, Bergen Zines og Bergen Art Book Fair. Siden august 2016 har hun en 50 % stilling som vitenskapelig assistent ved KHiB avdeling for visuell kommunikasjon, der hun blant annet er ansvarlig for risograf-verkstedet. Hun en også en del av Bergen Designinkubator.

Aktivitet