Går på Einar Granum Kunstfagskole, driver på med greier.

Gudskompleks på instagram

Aktivitet

Bidrag