17 år gammel amatørfotograf og grafisk designer, basert i Bergensområdet. Også kjent som @kunstforfalskning

Aktivitet

Bidrag