André Tribbensee, kunstner og kurator, med utdannelse fra kunsthøgskoler i Hamburg og Bergen. Prosjekter og utstillinger i Norge, Europa, Japan, Kina, Korea, etc. Initiativtaker for Temporary Academy. Kan gi råd i forbindelse med prosjektutvikling, maleri, fotobasert kunst, stedsspesifikk kunst, installasjon, cross-over og te-seremonier. For meg begrenses kunst ikke på tradisjonelle medier eller teknikker. Den kan tre fram i alle livs områder og bruke alt som materiale.

Aktivitet

Bidrag