15, skriver om mine egne og mine venners opplevelser og tanker:) skriver mest på engelsk
(jeg er the girl waiting)

Aktivitet

Bidrag