Tor Erling Naas/alias Tor Ærlig har skrevet flere tegneserieromaner de siste åra. Blant annet "Ser du meg nå?" og fjorårets "Mare Frigori".
Han har også tegnet for bl.a. Ny Tid og Dagens Næringsliv. Tor Erling Naas holder jevnlig workshops for unge serieskapere, det siste året blant annet for UKM, Litteraturfestivalen på Lillehammer og på tegneserielinja på Bjerkely folkehøgskole.
Han har også arbeidet som redaktør og redaksjonsmedarbeider i to av de største tegneserieforlagene i landet.
Tor Erling Naas gir gjerne råd om både manusarbeid, tegning og andre ting som har med prosessen fram til å få utgitt en egen tegneserie.

Aktivitet

Favoritter