Kolossal
Se neste verk: Dikt, uten navn

Kolossal

Sofie Meta Schroeder

Sofie Meta Schroeder

3 år, 11 måneder siden (2703 besøk)

(SKULPTUR)
Skulpturen har et grunnareal på cirka 50*60cm og er 70cm høy. Veggene er omtrent 2mm tykke (hul inni). Materialet: steintøysleire, som er printet ved hjelp av Jonathan Keep's self build 3D printer: http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html">http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html
Den digitale modellen er skapt i Blender.

Skulpturen består av 34 deler.

Ideen bak verket er de lag som oppstår ved vulkanutbrudd, erosjon og andre naturfenomen..

TrafoTalent of the month juli 2014

Trafotalent for juli er Verft med bidraget ‘Mitt Ungdom’. Det todelte motivet presenterer en virtuell 3D-modell ved siden av en 3D-printet leireskulptur. Ettersom en virtuell form kan vendes og roteres fritt i modelleringsprogrammet, forholder man seg gjerne til mange av de samme estetiske og formmessige prinsippene som ellers er gjeldende for utformingen av en fysisk skulptur. Selv en virtuell skulptur i Blender må fungere i 360 grader.

Mitt første og eneste møte med ‘verfts’ skulptur er dette bildet, som på grunn av todelingen fremstår som noe mer enn en dokumentasjon av en ferdig skulptur. Todelingen gjør at man som tilskuer inviteres inn i prosessen. Når man får anledning til å sammenligne de to versjonene ved siden av hverandre, skjer det noe. Den virtuelle formen gjøres til noe mer enn bare et verktøy. Plassert ved siden av leireskulpturen får den også en egenverdi. Dette får meg til å lure på hvordan resultatet hadde fremstått om prosessen hadde gått den andre veien, fra leireskulptur til virtuell skulptur. Kanskje er dette et prosjekt som godt kan utforskes begge veier?

Ved å benytte leire gjøres den ellers presise 3D-printingprosessen mer uforutsigbar. Til gjengjeld får man et mer organisk resultat. Avstanden blir dermed større fra modell til ferdig resultat. På grunn av skulpturens størrelse har den virtuelle modellen blitt printet ut stykkevis. På den ferdige skulpturen kan man tydelig se sprekkene mellom de forskjellige delene, og hvordan de bryter med de horisontale linjene som er igjen etter printingprosessen. Materialvalget har også skapt et litt røffere uttrykk. Slik fremstår skulpturen mer som et kreativt eksperiment enn et forsøk på å lage noe symmetrisk og sterilt og salgbart.

Et annet interessant aspekt er hvordan todelingen minner oss på at alt vi får oppleve (her og nå iallfall) er en todimensjonal framstilling av en fysisk skulptur og en virtuell skulptur. Hvis tilskueren ser bort fra sin romlige erfaring og betrakter bildet isolert sett, er det da mulig å si at den ene delen av motivet er mer skulpturell enn den andre? Blir de ikke da to sidestilte former som ligner på hverandre? Begge formene ofrer noe idet de blir en del av den samme billedflaten. Man kan ikke gå rundt leireskulpturen, det er åpenbart, men man kan heller ikke rotere den digitale versjonen. Det er i stor grad den estetiske og romlige erfaringen vår som gjør at vi skiller den ene formen fra den andre. Dette er noe av det som gjør verfts verk så spennende: Det utfordrer tilskueren til å ta denne erfaringen opp til vurdering og reflektere over skulpturbegrepet. Slik sett føyer verket seg også inn i en kunsttradisjon hvor man stadig oppfordres til å stille spørsmål til skulpturens egenverdi som objekt.

Jeg synes det er spennende hvordan dette prosjektet utforsker forholdet mellom det mekaniske og organiske, både i prosess og i uttrykk. Det er bare å håpe på at verft fortsetter å eksperimentere videre.

Petter Solberg

Kommentarer

 • Sofie Meta Schroeder

  3 år, 9 måneder siden

  Ja, det er et fascinerende og bredt felt. Man kan printe så utrolig mange forskjellige ting, i utrolig mange forskjellige materialer. Man kan printe sin egen printer, printe våpen, eller hus, noe som visstnok er populært i Kina. Og NASA forsker på 3D printing av mat i verdensrommet - og de som var på Trondheim Maker Fair kunne bestille 3D-printet pizza. Men, det utroligste av 3D-printing er vel at man snart kan printe menneskeorganer. Søk på Google. Ting skjer så fort.

 • Terje Dragseth

  3 år, 9 måneder siden

  TERJE MENTOR: fasinerende med 3D-printing. Framtida har lagt seg inn i nåtida, her som et lite fjell. Bare det at det er brukt leire, sier noe om mulighetene. Hva med papp? Man kan vel saktens også printe ut verktøy av ulike slag? Ja, sågar våpen. Hadde jeg vært Sofie Meta ville jeg brukt mye tid på å utforske 3D-printing. Kan komme til nytte i framtida, for å si det mildt. Send svært gjerne inn flere eksempler. Har dette fått et eget uttryk som kunstform - eller kalles det simpelthen for 3D-printing?

 • Sofie Meta Schroeder

  3 år, 11 måneder siden

  Ja, ikke sant! Jeg er utrolig glad for at jeg fikk prøve 3D-printing. Teknikken har et veldig rått uttrykk, om du lar printeren gjøre litt som den vil. I dette tilfellet er det med på å skape de "naturlige" fjellsidene på skulpturen.

  Dette var det første store prosjektet - det krever litt å forberede, modellere og printe det hele. Tidligere har alle skulpturene vært i størrelser printeren kan printe på ett print (17cm diameter og 30cm i høyden). Også bruksvarer; kopper, skåler osv.

 • Torborg Igland

  3 år, 11 måneder siden

  Så spennende å utforske nye håndverk. Har du jobbet mye med denne teknikken?

 • Sofie Meta Schroeder

  3 år, 11 måneder siden

  Jeg har dessverre ikke bygget printeren selv, den befinner seg på Engelsholm Højskole. Men ja, jeg har modellert skulpturen digitalt, "hakket" den opp i 35 deler - som er printet hver for seg.

  Nå fant jeg endelig beskrivelsen jeg hadde skrevet:

  3D-printeren vi har kan printe 17 cm i diameter og 30 cm i høyden. Fjellet ble derfor printet i 35 separate deler som ble montert ovenpå hverandre etter hvert som de ble printet. Det som gjør 3D-printing i leire til noe helt spesielt er at man ikke kan trykke på «start» og så komme tilbake om 2 timer for så å beundre den ferdigprintede skulptur, men at man derimot må følge med på den lille, tynne tråden som sakte tyter ut av patronen med leire. Man må passe på at leiren ikke blir for tørr og samtidig ikke for bløt. Man vil ikke at det skal kollapse eller sprekke. Man skal også passe på at tråden ikke blir for tykk eller tynn (1-4mm). Dette gjør man ved å justere trykket til kompressoren. De små eksplosjoner er luftbobler i patronen hvor leiren befinner seg før den blir til tråd. Men, naturen kan være uforutsigbar, og det er nettopp dette som har gjort at fjellet er blitt som det er blitt.

  Om du eller andre lurer på noe mer, kan dere bare spørre.

 • Torborg Igland

  3 år, 11 måneder siden

  Fascinerende! Har du modellert skulpturen digitalt og deretter printet den? Og har du bygget 3D-printeren selv?

  Skulpturen er interessant. Den er tung, men likevel himmelstrebende. Spennende med spalten i midten. Den får meg til å stille spørsmål. Og jeg liker skulpturen godt sammenstilt med bildet av den også, der uttrykket er enda mer vertikalt. De er like, men strukturene er likevel helt forskjellige.

More from Sofie

Andre TrafoTalenter

Other in the tekst category