Månedens trafotalent i april 2006

Midt på bildet, “En mann og hans radiator” ligger en mann på gulvet med
beinene til værs. Ved hans side er en radiator. Ordene i tittelen peker mot
mannen og radiatoren, som er alene på gulvet i den nederste delen av bildet. I
den øverste delen av bildet, som mannens bein strekker seg mot, er ulike
bærere av informasjon:

Et fjernsynsapparat som er symbolet på både opplysning og underholdning, står
i forgrunnen, men det er avslått og blankt.

Videre er det skrevne ord klistret på den bakerste veggen, men ordene gir
heller ingen informasjon. De er rotete og uleselige.

På veggen til hoeyre er det et blomstermotiv. Er det et bilde fra verden
utenfra? Er det en tapet? Eller er det et vindu til den ytre verden?

Mannens hvite farge står i kontrast til den rose-aktige papirfargen i resten
av bildet, samtidig som han ligger opp-ned i midten av en stengt kryptisk
verden. Han fanger derfor vårs oppmerksomhet og nysgjerrighet. Er han død?
Mediterer han? Er han oppgitt? Eller bare leken? Er tittelen “En mann og hans
radiator” en del av denne gåten - en tittel som gir både det viktigste og
samtidig det minst viktige elementet i bildet oppmerksomhet? Er intensjonen
med tittelen å mystifisere bildet? Eller kanskje er tittelen slik for å
fortelle oss at bildet allikevel bare er en lek?

Trafo-mentor Stella East