Høst

jeg puster, går steg og steg og smil spiller et spill på
autopilot dette er den riktige frekvensen tar dere imot undertonene
også eller er utstyret deres for gammelt utdatert rustent jeg spiller
på autopilot tar dere imot melodiene når mitt barnebarn blåser vekk
støvet
Se neste verk: Vega

Høst

Daria Osipova

Daria Osipova

3 år, 11 måneder siden (960 besøk)

Kommentarer

  • Daria Osipova

    3 år, 11 måneder siden

    Hei Dagfinn, og tusen takk for tilbakemeldingen! Det er godt å få andres synspunkt på ens tekst, det hjelper en med å ta litt avstand og se på hva salgs effekt teksten har på leseren. Veldig interessant å lese hvilke assosiasjoner den fremkaller hos deg. Tusen takk!

  • Dagfinn Koch

    3 år, 11 måneder siden

    Jeg liker motstanden i teksten Daria. Motrytmen til billedflyten. Det er lag på lag i din tekst (det er heldigvis umulig som kunstner å kontrollere alt hva mottageren kommer til å få med seg av ens intensjon). Jeg assosierer til en eller annen form for "støysender" som har filtrert bort helt avgjørende ord i teksten. Ord som jeg selv må finne. Ord som skal hjelpe meg til å rekonstruere det du har skrevet. Finnes ordene i teksten, tenker jeg så, eller peker teksten på de ordene jeg tror du skjuler for meg. Men det er vel det som er lag på lag. Tekster kan bare peke på noe som ikke er der.

More from Daria

Other in the tekst category