Villspor
Se neste verk: "det umulige"

Villspor

  Zungam

Zungam

2 år, 3 måneder siden (772 besøk)

Kommentarer

  • Ellen Røed

    2 år, 3 måneder siden

    Igjen, det er helt usedvanlig mye bevegelse i disse arbeidene dine, jeg kan knapt huske å ha sett collagearbeider som jeg har oppleved som så dynamiske. Koplingen til gif interessant ettersom gif jo animeres ved å legge flere bilder sammen i en billedfil for så å veksle raskt mellom dem, altså nøyaktig samme prinsipp som film, bare færre bilder. Når et visuelt element da flytter seg fra den ene billedfilen til den andre oppstår bevegelsen. I denne collagen ligger hele animasjonen i et todimansjonalt bilde, men jeg tenker at spenningen som oppstår mellom de ulike elementene har nesten alltid en eller annen form for bevegelse i seg. Jeg tenker tilbake på dada, Max Ernst eller Kurt Schwitters (merz) som jeg var veldig opptatt av da jeg gikk på kunstakademiet (og jobbet veldig digitalt) men jeg opplever at det er noe annet som oppstår i dine arbeider. I kunsten fikk collage sitt høydepunkt under popart, og det er akkurat som om alt som har skjedd innenfor digital billedmontasje har vært litt vanskelig å håndtere for kunstverdenen, kanskje nettopp fordi arbeidenes immaterialitet gjør at de blir vanskelige å forholde seg til, eller snarere, lettere å ignorere. Jeg registrerer at South Bank Gallery brukte begrepet Post-human i sin feiring av Eduardo Paolozzi, men jeg opplever snarere dine arbeider som om de uttrykker noe fundamentalt menneskelig eller sier noe om forholdet mellom natur-menneske-tid. Uansett, jeg tror at de blir enda mer konfronterende hvis de er på papir eller jeg ser for meg at de kunne være trykket ut på glanset papir eller hvite plastplater (akryl) f.eks i plakat størrelse og stilt ut. Det kunne sikkert være mulig å finne sponsorer eller få noe hjelp til dette, evt via en kunstskole. Lykke til videre.

More from

Other in the bilde category