Lilith

Lila Risnes
Lila Risnes
Ble medlem for 5 år, 7 måneder siden (1266 besøk)

Dette er ei låt henta fra ei samling sanger jeg har skrevet med tema henta fra myter.

Lilith var, jødisk og kristen folketro, Adams første kone. De ble skapt samtidig av samme jord, så de skulle være likeverdige. Så Lilith nekta å føye seg for Adam slik han krevde, og forlot heller paradiset til fordel for å bli mor til alle demoner.
Ordet Lilith betyr «natt», og hun blir forbundet med mørke og ondskap. Lilith opptrer i flere midtøstenreligioner, opprinnelig var hun en uværsdemon fra Sumer (4000 f. kr.). Hun blir sett på som en dårlig mor og lumsk fristerinne i religionene hun opptrer i. I nyere tid har verden imidlertid fått et annet syn på Lilith. Av mange i kvinnebevegelsen blir hun sett på som et ideal fordi hun nekta å la seg undertrykke og insisterte på å være likestilt.
I min sang har jeg forsøkt å se situasjonen fra hennes synsvinkel – hvorfor hun valgte å forlate Edens hage.