mellomrom

jeg sa jeg trengte space


du misforstod
og ga meg hele
universet
Se neste verk: Dikt, uten navn

mellomrom

Silje Tvedt

Silje Tvedt

11 måneder, 1 uke siden (363 besøk)

TrafoTalent of the month desember 2018

Diktet mellomrom fanga meg med sin humor og leikenheit. Mellomrom som er overskrifta på diktet, går også igjen i sjølve oppsettet, slik som at det er linjeavstand, men også bruk av ordet space. På tastaturet er det space (mellomromtasten) ein må trykkje på for å få mellomrom. Men det engelske ordet space kan også peike på outer space, som faktisk er verdsrommet. Leiken med dobbel betyding av orda mellomrom, space og universet er her fenomenalt godt gjort. Og intimiteten med å bruka jeg og du bind det heile saman til eit eige univers.

Heidi-Anett Haugen

Kommentarer

  • Lise Forfang Grimnes

    11 måneder, 1 uke siden

    For en nytelse å lese dette diktet. Det er så velkomponert. Både innholdsmessig, men også linjeavstanden som peker tilbake på ordet "space" som peker til overskriften.
    Og tenk at så mye kan sies med så få ord.

More from Silje

Andre TrafoTalenter

Other in the tekst category