Månedens trafotalent i desember 2018

Diktet mellomrom fanga meg med sin humor og leikenheit. Mellomrom som er overskrifta på diktet, går også igjen i sjølve oppsettet, slik som at det er linjeavstand, men også bruk av ordet space. På tastaturet er det space (mellomromtasten) ein må trykkje på for å få mellomrom. Men det engelske ordet space kan også peike på outer space, som faktisk er verdsrommet. Leiken med dobbel betyding av orda mellomrom, space og universet er her fenomenalt godt gjort. Og intimiteten med å bruka jeg og du bind det heile saman til eit eige univers.

Heidi-Anett Haugen