Månedens trafotalent i mars 2019

Diktet avstand heng igjen hos meg. Orda har ein lettheit ved seg, som om diktet pustar sjølv. Men innhaldet veg tungt. Ingrid Lending har eit godt grep om det poetiske språket og om stemninga ho vil skildre.

Diktet skildrar korleis fråværet av nokon som ein tenkjer mykje på kan ta like stor (eller større) plass enn personen gjer når den er tilstades. Dei lyriske verkemidla grip meg: måten teksten er stilt til høgre, ein noko uvand plassering. Linjene «du tar» og «er her» tek også sin plass, og peiker mot handling, dei aktiviserer den fråverande. Samstundes er diktet opent, gir rom for assosiasjonar til meir enn berre kjærleik, og eg kjenner igjen tyngda som ulike relasjonar kan ha, på godt og vondt.

Eg takkar for alle dei fine bidraga, og tekstane eg har fått lese, og vil avslutningsvis trekkje fram Ingrid sitt dikt en ny vår - som lysar av optimisme og smitter over på meg medan eg les - «våren skal blomstre og det samme skal jeg.»


Mari Norddahl

Alle som blir kåret til månedens TrafoTalent er med i konkurransen om å bli årets TrafoTalent. Årets TrafoTalent får et arbeidsstipend på 20.000,-.

avstand

Ingrid Lending
Ingrid Lending
Ble medlem for 1 år, 9 måneder siden (540 besøk)

Vet ikke om dette gir mening for andre enn meg, men publiserer det likevel. Poenget er iallfall at noen ganger er det de menneskene som ikke er akkurat her som tar størst plass hos oss.