Ekspressiv Halvmaske

Frida Vige Helle
Frida Vige Helle
Ble medlem for 12 måneder siden (136 besøk)

Fra Kvadratteaterets oppsetting av "Ruffen og det store eggrøveriet", maske båret av Henrik Tidemann.