Meditation on the things you never said

Edvard Granum Dillner
Edvard Granum Dillner
Ble medlem for 6 år, 6 måneder siden (85 besøk)

Det er som regel stemninger jeg er ute etter når jeg lager musikk. Dette stykket er noe av det mer minimalistiske. Musikk som meditasjon. Her er det ingenting som skjer. Tilsynelatende.