Månedens trafotalent i juli 2006

Billedspråket i Killoff sitt “Mouth and Worm” krever at leseren må studere
bildet for å oppfatte innholdet. På grunn av dette ser leseren muligens bare
komposisjonen, strekene og bevegelsen i bildet ved første blikk. Innholdet i
bildet og dobbeltheten i tegningenes betydning utfolder seg til leseren etter
hvert. Er det frukt eller kjønnsorganer, kvinne eller mann, tenner i en munn
eller i en spiral? Dette surrealistiske, naivistiske og lekne billedspråket,
samt denne tidsfaktoren balanserer og demper sjokkinnholdet i bildet.

Trafo-mentor Stella East